Perkara kerohanian tidak boleh difaham dengan aqal, nafsu dan ilmu